اسفند 22, 1397

پلی کواترنیوم 10 (polyquaternium-10)