فروش مواد اولیه تصفیه آب در شیمیایی تهران

برخی از مواد اولیه این صنعت عبارتند از: سدیم هیدروکسید، ادتا، سولفات آهن و…

شما می توانید برای ثبت سفارش با شماره های زیر در ارتباط باشید:

احمری: 09194351200

چرا تصفیه آب اهمیت دارد؟

مخازن و منابع آب طبیعی مختلف منابع حیاتی آب شیرین برای مناطق شهری هستند. آب جمع‌آوری‌شده از مخازن طبیعی از نظر شیمیایی تصفیه می‌شود و برای نوشیدن و سایر فعالیت‌های معمولی مناسب می گردد. میلیاردها لیتر آب از کارخانه ها به بخش های شهری منتقل می شود. هدف از این عملیات تامین آب آشامیدنی سالم و پاک برای ساکنان مناطق شهری است. شیمیایی تهران این افتخار را دارد که توانسته است با مراکز تامین آب آشامیدنی به منظور تصفیه آب همکاری داشته باشد. با ما همراه باشید