اکتبر 21, 2019

سدیم نیترات (Sodium Nitrate)

سپتامبر 26, 2019
فروش منیزیم نیترات صنعتی

منیزیم نیترات (Magnesium Nitrate)

سپتامبر 22, 2019

آلومینیوم سولفات (Alominium Solfate)

سپتامبر 19, 2019
فروش پتاسیم استات

پتاسیم استات (Potassium Acetate)

سپتامبر 15, 2019

پتاسیم نیترات (Potassium Nitrate)

سپتامبر 12, 2019

سدیم استات (Sodium acetate)

سپتامبر 8, 2019

آمونیوم نیترات (Ammonium nitrate)

آگوست 28, 2019

نانو کلوئید نقره (Silver Nanoparticle)

آگوست 1, 2019
فروش اسپن

Span – اسپن

ژوئن 24, 2019
فروش تیلوز

تیلوز (Tylose)

ژوئن 4, 2019
فروش فرمالدهید

فرمالدهید – فرمالدئید – (formaldehyde)

می 19, 2019

فرمیک اسید (Formic acid)

می 18, 2019

اتیلین دی آمین تتراستیک اسید (EDTA)

می 13, 2019
فروش متیل استات

متیل استات (Methyl acetate)

می 10, 2019

اتیل استات (Ethyl acetate)

می 7, 2019
فروش متیل اتیل کتون

متیل اتیل کتون (MEK) – بوتانون

می 4, 2019
فروش بوتیل گلیکول استات

بوتیل گلایکول استات (2-butoxyethyl acetate)

می 2, 2019
فروش متیلال

دی متوکسی متان – متیلال – DMM

می 1, 2019

تری اتانول آمین (Triethanolamine)(TEA)

آوریل 27, 2019
فروش دی اتانول آمین

دی اتانول آمین (DEA)(diethanolamine)

آوریل 23, 2019

مونو اتانول آمین (Ethanolamine)

آوریل 13, 2019

بنزوئیک اسید (Benzoic acid)

آوریل 9, 2019
فروش بوتیل گلایکول

بوتیل گلایکول (Butyl Glycol)

آوریل 7, 2019

اکریلیک اسید (Acrylic Acid)

مارس 26, 2019
پلی اتیلن گلیکول - PEG

پلی اتیلن گلیکول (PEG)

مارس 19, 2019

کربنات سدیم (Sodium carbonate)

مارس 16, 2019
فروش اتیلن گلیکول

اتیلن گلیکول (Ethylene glycol)

مارس 9, 2019
فروش نرمال بوتانول

نرمال بوتانول (n-Butanol)

فوریه 27, 2019
فروش اتانول صنعتی

اتانول (Ethanol)

فوریه 25, 2019

پودر نارگیل خشک و چرب (Coconut flour)