نوامبر 3, 2019

مارگارین (Margarine)

اکتبر 29, 2019
فروش سدیم تری پلی فسفات

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

اکتبر 21, 2019

سدیم نیترات (Sodium Nitrate)

اکتبر 6, 2019

کوکوپیت (Coco Peat)

سپتامبر 30, 2019
فروش بادام زمینی عمده

بادام زمینی | فروش عمده بادام زمینی

سپتامبر 26, 2019
فروش منیزیم نیترات صنعتی

منیزیم نیترات (Magnesium Nitrate)

سپتامبر 22, 2019

آلومینیوم سولفات (Alominium Solfate)

سپتامبر 19, 2019
فروش پتاسیم استات

پتاسیم استات (Potassium Acetate)

سپتامبر 15, 2019

پتاسیم نیترات (Potassium Nitrate)

سپتامبر 12, 2019

سدیم استات (Sodium acetate)

سپتامبر 8, 2019

آمونیوم نیترات (Ammonium nitrate)

آگوست 28, 2019

نانو کلوئید نقره (Silver Nanoparticle)

آگوست 23, 2019
فروش عمده کنجد

کنجد – Sesame

آگوست 19, 2019
فروش کربومر 940

کربومر (Carbomer)

آگوست 1, 2019
فروش اسپن

Span – اسپن

ژوئن 24, 2019
فروش تیلوز

تیلوز (Tylose)

ژوئن 16, 2019
پودر آلوئه ورا

پودر آلوئه ورا (Aloe Vera Powder)

ژوئن 9, 2019
فروش پتاسیم سوربات

پتاسیم سوربات ( Potassium sorbate )

ژوئن 6, 2019

فسفریک اسید (Phosphoric acid)

ژوئن 4, 2019
فروش فرمالدهید

فرمالدهید – فرمالدئید – (formaldehyde)

می 23, 2019
فروش ستیل الکل

ستیل الکل (Cetyl alcohol)

می 19, 2019

فرمیک اسید (Formic acid)

می 18, 2019

اتیلین دی آمین تتراستیک اسید (EDTA)

می 13, 2019
فروش متیل استات

متیل استات (Methyl acetate)

می 10, 2019

اتیل استات (Ethyl acetate)

می 7, 2019
فروش متیل اتیل کتون

متیل اتیل کتون (MEK) – بوتانون

می 4, 2019
فروش بوتیل گلیکول استات

بوتیل گلایکول استات (2-butoxyethyl acetate)

می 2, 2019
فروش متیلال

دی متوکسی متان – متیلال – DMM

می 1, 2019

تری اتانول آمین (Triethanolamine)(TEA)

آوریل 27, 2019
فروش دی اتانول آمین

دی اتانول آمین (DEA)(diethanolamine)