شهریور 21, 1398

سدیم استات (Sodium acetate)

شهریور 17, 1398

آمونیوم نیترات (Ammonium nitrate)

شهریور 6, 1398

نانو کلوئید نقره (Silver Nanoparticle)

شهریور 1, 1398
فروش عمده کنجد

کنجد – Sesame

مرداد 28, 1398
فروش کربومر 940

کربومر (Carbomer)

مرداد 10, 1398
فروش اسپن

Span – اسپن

تیر 3, 1398
فروش تیلوز

تیلوز (Tylose)

خرداد 26, 1398
پودر آلوئه ورا

پودر آلوئه ورا (Aloe Vera Powder)

خرداد 19, 1398
فروش پتاسیم سوربات

پتاسیم سوربات ( Potassium sorbate )

خرداد 16, 1398

فسفریک اسید (Phosphoric acid)

خرداد 14, 1398
فروش فرمالدهید

فرمالدهید – فرمالدئید – (formaldehyde)

خرداد 2, 1398
فروش ستیل الکل

ستیل الکل (Cetyl alcohol)

اردیبهشت 29, 1398

فرمیک اسید (Formic acid)

اردیبهشت 28, 1398

اتیلین دی آمین تتراستیک اسید (EDTA)

اردیبهشت 23, 1398
فروش متیل استات

متیل استات (Methyl acetate)

اردیبهشت 20, 1398

اتیل استات (Ethyl acetate)

اردیبهشت 17, 1398
فروش متیل اتیل کتون

متیل اتیل کتون (MEK) – بوتانون

اردیبهشت 14, 1398
فروش بوتیل گلیکول استات

بوتیل گلایکول استات (2-butoxyethyl acetate)

اردیبهشت 12, 1398
فروش متیلال

دی متوکسی متان – متیلال – DMM

اردیبهشت 11, 1398

تری اتانول آمین (Triethanolamine)(TEA)

اردیبهشت 7, 1398
فروش دی اتانول آمین

دی اتانول آمین (DEA)(diethanolamine)

اردیبهشت 3, 1398

مونو اتانول آمین (Ethanolamine)

اردیبهشت 1, 1398
فروش اسانس رزماری

اسانس رزماری (Rosemary Essence)

فروردین 26, 1398

اسانس نعناع فلفلی

فروردین 24, 1398

بنزوئیک اسید (Benzoic acid)

فروردین 20, 1398
فروش بوتیل گلایکول

بوتیل گلایکول (Butyl Glycol)

فروردین 18, 1398

اکریلیک اسید (Acrylic Acid)

فروردین 16, 1398
فروش گلیسرول مونو استئارات

گلیسرول مونو استئارات (GMS)

فروردین 6, 1398
پلی اتیلن گلیکول - PEG

پلی اتیلن گلیکول (PEG)

اسفند 28, 1397

کربنات سدیم (Sodium carbonate)