اسفند 15, 1397
سدیم لوریل سولفات

سدیم لوریل سولفات (SLS)

اسفند 14, 1397

پودر خردل (mustard)

اسفند 12, 1397
فروش اسید اولئیک

اولئیک اسید (Oleic acid)

اسفند 11, 1397
فروش مونوسدیم گلوتامات - msg

مونوسدیم گلوتامات (monosodium glutamate)

اسفند 8, 1397
فروش اتانول صنعتی

اتانول (Ethanol)

اسفند 6, 1397

پودر نارگیل خشک و چرب (Coconut flour)

اسفند 5, 1397
فروش سی ام سی صنعتی

کربوکسی متیل سلولز سدیم (CMC) – سی ام سی

اسفند 4, 1397

بیسفنول آ (Bisphenol A) – (BPA)

اسفند 2, 1397

اسید استیک (Acetic acid)

بهمن 30, 1397
فروش نیتریت سدیم

نیتریت سدیم (Sodium nitrite)

بهمن 29, 1397

پتاسیم هیدروکسید (KOH)

بهمن 28, 1397
فروش بتائین صنعتی

بتائین (Betaine)

بهمن 25, 1397
فروش کلر ایرانی - هندی

کلر (Chlorine)

بهمن 23, 1397
اسید سولفوریک 98 درصد

سولفوریک اسید (Sulfuric acid)

بهمن 22, 1397
فروش MTBE

MTBE (متیل ترشیو بوتیل اتر )

بهمن 21, 1397
فروش اسید سولفونیک

اسید سولفونیک (Sulfonic acid)

بهمن 19, 1397
فروش زانتان گام فوفنگ

زانتان گام (xanthan gum)

بهمن 18, 1397
فروش سدیم بنزوات

سدیم بنزوات (Sodium benzoate)

بهمن 16, 1397
فروش تری سدیم سیترات

تری سدیم سیترات (Trisodium citrate)

بهمن 15, 1397
فروش سیتریک اسید صنعتی و خوراکی

اسید سیتریک (Citric acid)

بهمن 14, 1397
فروش لسیتین

لسیتین (Lecithin)

بهمن 13, 1397
فروش نشاسته گندم

نشاسته گندم (wheat starch)

بهمن 10, 1397
متیلن کلرید - دی کلرو متان

متیلن کلراید (methylene chloride)

بهمن 8, 1397

آب ژاول (محلول سدیم هیپو کلریت)

بهمن 7, 1397
فروش گلیسیرین مالزی

گلیسیرین – گلیسرین – (Glycerin)

بهمن 6, 1397
فروش روغن کرچک

روغن کرچک (Castor oil)

بهمن 1, 1397
فروش سدیم پربورات

سدیم پربورات (Sodium perborate)

دی 30, 1397
فروشآب اکسیژنه

آب اکسیژنه ، هیدروژن پراکسید

دی 24, 1397
فروش متانول صنعتی - فروش متانول

متانول (Methanol)

دی 16, 1397
فروش زایلن

زایلن | زایلین | (Xylene)