اسفند 2, 1397

اسید استیک (Acetic acid)

بهمن 29, 1397

پتاسیم هیدروکسید (KOH)

بهمن 25, 1397
فروش کلر ایرانی - هندی

کلر (Chlorine)

بهمن 23, 1397
اسید سولفوریک 98 درصد

سولفوریک اسید (Sulfuric acid)

بهمن 22, 1397
فروش MTBE

MTBE (متیل ترشیو بوتیل اتر )

بهمن 21, 1397
فروش اسید سولفونیک

اسید سولفونیک (Sulfonic acid)

بهمن 19, 1397
فروش زانتان گام فوفنگ

زانتان گام (xanthan gum)

بهمن 18, 1397
فروش سدیم بنزوات

سدیم بنزوات (Sodium benzoate)

بهمن 15, 1397
فروش سیتریک اسید صنعتی و خوراکی

اسید سیتریک (Citric acid)

بهمن 13, 1397
فروش نشاسته گندم

نشاسته گندم (wheat starch)

بهمن 10, 1397
متیلن کلرید - دی کلرو متان

متیلن کلراید (methylene chloride)

بهمن 8, 1397

آب ژاول (محلول سدیم هیپو کلریت)

بهمن 7, 1397
فروش گلیسیرین مالزی

گلیسیرین – گلیسرین – (Glycerin)

بهمن 6, 1397
فروش روغن کرچک

روغن کرچک (Castor oil)

دی 24, 1397
فروش متانول صنعتی - فروش متانول

متانول (Methanol)

دی 16, 1397
فروش زایلن

زایلن | زایلین | (Xylene)

آذر 28, 1397
استون صنعتی - acetone

استون (acetone)

آذر 25, 1397
اسید استئاریک ( stearic acid)

اسید استئاریک (stearic acid)

آذر 8, 1397
سود پرک - کاستیک سود - سود سوز آور

سود پرک (caustic-soda)