برای خرید مواد اولیه صنعت (غذایی، دارویی و… ) با شیمیایی تهران به شماره زیر در ارتباط باشید:

تلفن تماس: 02191006570

برخی از مواد موجود در گرید صنعتی:

و…

1398-02-28
ادتا چیست | خرید ادتا

ادتا چیست | خرید ادتا | اتیلین دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)

[…]
1398-02-23
متیل استات و فروش متیل استات

متیل استات چیست (Methyl acetate) و خرید و فروش متیل استات

[…]
1398-02-20
اتیل استات و قیمت اتیل استات

اتیل استات چیست (Ethyl acetate) قیمت اتیل استات

[…]
1398-02-17
متیل اتیل کتون

متیل اتیل کتون چیست (MEK) – بوتانون – خرید متیل اتیل کتون ایرانی

[…]
1398-02-14
بوتیل گلایکول استات

بوتیل گلایکول استات و خرید بوتیل گلایکول استات

[…]
1398-02-12
متیلال

متیلال چیست – دی متوکسی متان – DMM

[…]
1398-02-11
تری اتانول آمین و خرید در شیمیایی تهران

تری اتانول آمین (Triethanolamine) | خرید تری اتانول آمین شازند

[…]
1398-02-07
دی اتانول آمین فروش و خرید

دی اتانول آمین چیست (diethanolamine) + خرید دی اتانول امین

[…]
1398-02-03
مونو اتانول آمین خرید

مونو اتانول آمین (Ethanolamine) | خرید مونو اتانول آمین MEA شازند

[…]
1398-01-24
اسید بنزوئیک

بنزوئیک اسید چیست؟ خرید اسید بنزوئیک (Benzoic acid)

[…]
1398-01-20
بوتیل گلیکول - فروش بوتیل گلیکول

بوتیل گلیکول (Butyl Glycol) , خرید بوتیل گلیکول

[…]
1398-01-18
اسید اکریلیک - خرید اکریلیک اسید

اکریلیک اسید (Acrylic Acid) و خرید اکریلیک اسید در شیمیایی تهران

[…]
1398-01-06
پلی اتیلن گلیکول - PEG

پلی اتیلن گلیکول چیست (PEG) و خرید پلی اتیلن گلیکول 6000

[…]
1397-12-28
سدیم کربنات

کربنات سدیم چیست؟خرید و فروش کربنات سدیم

[…]
1397-12-25
اتیلن گلیکول

اتیلن گلیکول چیست؟ (Ethylene glycol)

[…]