فروش مواد اولیه رنگ و رزین در شیمیایی تهران با بالاترین کیفیت انجام می شد. این شرکت در حوزه ی فروش مواد اولیه حلال ها، پر کننده ها و… فعال می باشد. برخی از مواد موجود عبارتند از:

خرید نرمال بوتانول

خرید ایزوپروپیل الکل

خرید اکریلیک اسید

خرید تولوئن و زایلن

خرید بوتیل گلیکول