1400-08-25
روش تولید اسید نیتریک

روش تولید اسید نیتریک

[…]
1400-08-18
پاک کردن گریس و روغن صنعتی

پاک کردن گریس و روغن صنعتی + بهترین حلال از بین بردن روغن صنعتی

[…]
1400-08-10
روش تولید اسید سولفوریک

روش تولید اسید سولفوریک

[…]
1400-07-24
دهانشویه خانگی شیمیایی تهران

دهانشویه خانگی با چند روش ساده

[…]
1400-07-17
روش تهیه آب اکسیژنه با 4 روش ساده

روش تهیه آب اکسیژنه با 4 روش ساده

[…]
1400-07-09
از بین بردن زنگ آهن با حلال های شیمیایی

از بین بردن زنگ آهن با حلال های شیمیایی ساده

[…]
1400-06-27
فروش پایدار کننده مواد غذایی در شیمیایی تهران

پایدار کننده مواد غذایی | مواد پایدار کننده چیست؟

[…]
1400-06-13
طرز ساخت نیترات نقره

طرز ساخت نیترات نقره و چگونگی تولید آن در آزمایشگاه

[…]
1400-05-16
بمب حمام + آموزش ساخت بمب کفی

طرز تهیه کوکتل پدیکور | آموزش ساخت بمب کف

[…]
1400-05-02
اومامی چیست

طعم اومامی چیست ؟ دانشمندان درباره ی آن چه می گویند؟

[…]
1400-04-26
روغن موتور چیست

روغن موتور چیست + آموزش ساخت و آشنایی با مواد اولیه و فرمول شیمیایی آن

[…]
1400-04-20
مضرات نیتریت سدیم

مضرات نیتریت سدیم و بررسی سرطانزایی آن

[…]
1400-04-12
اسید باتری چیست

اسید باتری چیست + آشنایی با خطرات آن

[…]
1400-04-01
روش تولید متانول

روش تولید متانول

[…]
1400-03-10
جایگزین تگزاپون چیست

جایگزین تگزاپون چیست | جایگزین سدیم لوریل سولفات چیست

[…]